Tips 2: Ta hjälp

Det är lätt att tro att man ska kunna allt sjäälv som projektledare. Gå inte i den fällan! Våga sträcka ut handen och be om hjälp.

Vi driver arbete i projektform just för att få in kompetenser som normalt sett inte skulle jobba med varandra, vi gör det för att bredda kunskap och förmågor, men just bland projektledarna finns en tendens att försöka klara allting själva. Det är ett misstag då alla projekt kommer att stöta på oförutsedda problem och situationer där vi behöver andras hjälp och assistans för att lösa den situation som uppstått. Bara för att någon utsetts till ledare betyder det inte att de ska kunna allting. Så var inte rädd för att ta hjälp både inom och utanför projektets organisation när du känner att du behöver det. Det är inte ett tecken på svaghet utan snarare på styrka och självinsikt!