Tips 5: Ta hand om avslutet

När slutet är nära är det lätt att ge upp trots att allt inte är färdigt. Ha en klar plan redan från början för hur projektets ska lämnas över till mottagande organisation för att slippa sitta med restpunkterna själv.

När projektet börjar närma sig avslutet är det vanligt att projektmedarbetare känner sig trötta på just detta och vill vidare till nya uppgifter, kunder kanske är angelägna om att få ta del av det som tagits fram och pressar på om att projektet måste betraktas som avslutat. Saknas rutiner för hur avslutet ska hanteras är det vanligt att det finns en samling restuppgifter kvar som inte är planerade och plötsligt står projektet utan resurser men med en samling återstående arbete. Det är olyckligt då det blir det allmänna intrycket av någonting som inte är färdigställt trots att projektet fram till den punkten kan ha hållit planer, kämpat och gjort ett bra jobb.