Tips 4: Slarva inte med planeringen

Du har säkert fått höra från beställare och andra intressenter att det är bara att köra igång, vi vet tillräckligt mycket för att starta. Gå inte på det! Hoppar vi över planeringen så brukar det alltid leda till förseningar i det långa loppet.

Genomför en ordentlig planering. Som projektledare får man ibland höra att ”vi vet redan vad som ska göras så det behövs ingen planering”. Att genomföra en ordentlig planering är ytterst viktigt för att kunna identifiera risker på ett tidigt stadie, säkra nyckelkompetenser och få en uppfattning om vad kostnaden kommer att bli. Hoppar vi över den tiden det tar att genomföra planeringen så kan man i de allra flesta fall räkna med att vi kommer att förlora tid i genomförandefasen och få ett senare slutdatum än om vi avsatte planeringstid i ett tidigt skede.