Tips 3: Var transparent med problem

Sopa inte problem under mattan. Och överraskningar gör sig bättre på julaftonen än på styrgruppsmötet....

Var transparent med problem. Speciellt oerfarna projektledare tenderar att vilja mörka problem i tron att de kommer att kunna jobba ikapp förseningar eller göra jobbet med färre resurser än man efterfrågat. Det är en form av självbedrägeri då vi inte tycker om att komma med negativa besked och göra våra överordnade besvikna. Men här vill jag bestämt säga att det är mycket bättre för dig som projektledare att vara transparent med problem, och samtidigt komma med ett förslag på möjlig lösning. Det bygger trovärdighet hos dig och beställaren slipper sena oönskade överraskningar.