Tips 1: Tydlighet

Tydlighet behövs ur flera aspekter. Inte minst mot beställaren!
  • Mot beställaren och uppdraget. Projektet och projektledaren måste se till att de förstår vad beställaren faktiskt vill ha och vilka förutsättningar i form av resurser och tid som krävs för att lyckas. Beställaren måste också inse att den måste vara närvarande och stödjande till projektet under hela tiden det pågår. Det räcker inte att starta upp något och sedan bara invänta slutresultatet 12 månader senare.  
    • Mot kraven. Det måste i ett tidigt skede bli tydligt vilka kraven som ska uppfyllas är och till vilken nivå? Vi vill inte att det som projektet levererar inte lever upp till vad kunderna kräver och vi vill heller inte lägga mer resurser på något som inte efterfrågas eller behövs. Det gäller alltså att sätta av tid och anstränga sig för att formulera tydliga krav som alla inblandade kan förstå och ha en gemensam tolkning av.
    • Kring vad som är viktigast. I alla projekt har vi olika prioriteringar att ta ställning till. Om projektet får klart för sig vad som inte är förhandlingsbart, och därmed högst prioriterat av tid, resurser eller innehåll så ges det en betydligt större möjlighet att agera och driva det i rätt riktning. Här gäller det att inte acceptera när beställaren påstår att ”allt är lika viktigt”. Det finns alltid något som är högre prioriterat än andra delar. Ta reda på vad det är!