SAFe uppgraderat till 6.0

Det agila ramverket för storskaliga transformationer, SAFe, har precis uppgraderats till en ny version. Den nya versionen innehåller en hel del förbättringar och förtydliganden. Sammanfattningsvis:

  1. Större fokus på Business Agility
  2. Förtydliganden kring team och olika roller i team
  3. Flödesfokus
  4. Agilt utanför IT och R&D
  5. Agilt inom AI, Big Data och Cloud
  6. Mätetal och OKR:er

Är du intresserad av att gå en utbildning i SAFe är det en varm rekommendation att se till att det är den senaste versionen, 6.0!