Scaled Agile släppte den 15 mars en ny version av det storskaliga ramverket SAFe. Det är en relativt omfattande uppdatering som sätter fokus på flöde, förtydligande av agila roller och interaktioner, business agility (agilt bortom IT och R&D) och mätetal på olika nivåer.

Evolveria har stor vana av att leverera utbildningar inom SAFe och har redan uppgraderat sitt utbud med den nya versionen.

För den som är intresserad av ramverket finns massor av detaljerad information att läsa mer på:

SAFe Big Picture