Kurs:

Ny som chef

Datum:
19/12/2022
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:30
Plats:
Pris:
13.500 SEK ex moms

Fråga efter mer information

  Andra datum:

  Kursinnehåll:

  • Vad innebär det att vara chef
  • Rollförväntningar – Att förändra sin roll i organisationen
  • Att vara ny som chef – Undvik de vanliga fällorna
  • Ledarstilar och inlärningsstilar
  • Att leda sig själv och andra – trovärdighet och värderingar
  • Delegering och involvering
  • Motivation och drivkrafter- dina och medarbetarnas
  • Situationsanpassat ledarskap
  • Generationsskillnader i synen på arbete och hur du förhåller dig som chef
  • Hur prioriterar jag som chef bäst min tid?
  • Att hantera press och prestation
  • Feedback som ett kraftfullt ledningsverktyg
  • Det coachande förhållningssättet
  • Arbetsrätt och vad du som chef behöver känna till om denna
  • Chefens årshjul
  • Lönesättande samtal
  • Konflikter och konflikthantering
  • Det svåra samtalet
  • Mål, målsättningar och visioner

  Kursöversikt När du är ny som chef står du inför nya utmaningar. Att då kunna stå på en stabil grund i ledarskapet och känna trygghet i din roll som nybliven chef ger dig förutsättningar att kunna utöva ett hållbart och framgångsrikt ledarskap. Kursen fokuserar på tre områden, Att leda sig själv, Att leda andra och Att leda verksamheten. Med utgångspunkt i de senaste teorierna och beprövad erfarenhet ges du möjlighet att ta till dig kunskaperna som behövs för att starta din ledarskapsbana på bästa sätt genom både föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

  Efter kursen har du insikt i vanliga nybörjarfällor och har fått en ökad självinsikt och förståelse för självinsiktens betydelse för framgångsrikt ledarskap. Du kommer att få kunskap om gruppdynamik och hur man tillämpar olika ledarstilar beroende på gruppens utvecklingsnivå och mognad.

  Du kommer också att ha praktiska verktyg för att underlätta prioritering, planering och för att lättare kunna fokusera på resultatmålet. Du har fått möjlighet att prova på hur man genomför svåra samtal och lönesamtal och andra viktiga situationer och aktiviteter som du behöver behärska i chefsrollen. Ny som chef riktar sig till nya, blivande och befintliga chefer och ledare. Du som har arbetat som chef under en tid men vill uppdatera dig eller få en bättre grund att arbeta med utifrån dina egna erfarenheter.

  Har du funderingar kring kurs?