Kurs:

Medvetet ledarskap

Datum:
25/03/2024
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:30
Lokalisering:
Senast registrering:
Pris:
14.500 SEK ex moms

Fråga efter mer information

  Andra datum:

  2024-11-11
  Stockholm

  Kursen syftar till att utrusta deltagare med verktyg för att tydliggöra värderingar, förbättra beslutsfattande, hantera tankemönster och skapa ett autentiskt meningsfullt ledarskap. Den rör sig organiskt mellan områdena Självmedvetenhet och Följarskap, där självmedvetenhet kopplas till självkännedom, personliga värderingar och mål, medan följarskap fokuserar på relationer, samarbete, ledarskap och en positiv kultur. Kursen bygger på tankegångarna som används inom Acceptance and commitment leadership training. 

  Målgrupp

  För ledare på alla nivåer som vill utveckla sig själv, sitt team och sin organisation med utgångspunkt i ökad självkännedom. Du bör vara intresserad av att utveckla dig själv och att ta ett tydligt steg mot det autentiska ledarskapet.

  Kursinnehåll

  Kursen navigerar smidigt mellan Självmedvetenhet och Följarskap, där självmedvetenhet ger riktning genom personliga värderingar och mål och medveten närvaro möjliggör autentisk interaktion. Följarskap betonar effektivt samarbete och ledning av grupper och team, med fokus på dynamik och kultur för prestation. Psykologiskt kapital, med positiva resurser som hopp och optimism, påverkar arbetsgruppens förmåga att trivas och möta utmaningar. Men att vara ledare handlar även om att hantera känslomässiga utmaningar. Forskning visar att kunna förstå och hantera känslor är avgörande för att vara en professionell och ansvarstagande ledare. Känslor och relationer påverkar såväl energi, engagemang, som ekonomiska resultat i organisationer. I kursen utforskar vi dessa viktiga aspekter av ledarrollen. Kursen kombinerar teori och praktiska verktyg för att ge deltagarna en heltäckande förståelse och tillämpning av medvetet ledarskap, vilket möjliggör en positiv påverkan på både individuell och organisatorisk nivå.

  • Självbild, självkännedom och självutveckling
  • Dina värden och att agera i värderad riktning
  • Känslor, tankar och beteenden
  • Motiv och mål
  • Neuroledarskap
  • Psykologiskt kapital och psykologisk trygghet
  • Grupp/team och det transformerande ledarskapet
  • Relationell transparens och tillit
  • Hälsa och välmående

  Upplägg

  Kursen kombinerar teori och praktiska verktyg för att ge deltagarna en heltäckande förståelse och tillämpning av medvetet ledarskap, vilket möjliggör en positiv påverkan på både individuell och organisatorisk nivå.

  Kursledare

  Anna Ryttberg är en erfaren kursledare inom ledarskap, projektledning, kommunikation och självledarskap. Anna är utöver kursledare verksam som ledarutvecklare, samtalsterapeut inom ACT/KBT och samtalscoach.

  Har du funderingar kring kurs?