Kurs:

Ledarskap för projektledare

Datum:
04/03/2024
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:30
Lokalisering:
Senast registrering:
Pris:
14 500 ex moms

Fråga efter mer information

  Andra datum:

  Kursinnehåll:

  ·       Ledarens uppgifter, ansvar och befogenheter

  ·       Ledarskapets olika delar

  ·       Självkännedom

  ·       Att leda andra

  ·       Kommunikation

  ·       Konflikter och hur de kan hanteras

  ·       Visioner, Mål och målsättningar

  ·       Teamutveckling

  ·       Feedback och självutveckling

  ·       Motivation och vad motiverar oss?    

  ·       Projektledarens roll och utmaningar 

   

  Kursöversikt

  Denna tvådagarskurs riktar sig till dig som har en roll som projektledare.

  Att kunna leda ett projekt framgångsrikt kräver att du förstår vad som driver och motiverar andra och hur en grupp kan sättas samman och utvecklas över tid.

  Att vara en trygg och fungerande ledare bottnar i att du förstår dig själv och känner till dina egenskaper och styrkor och svagheter. Feedback och självkännedom och en vilja att utvecklas är viktiga delar för alla ledare och vi jobbar med dessa områden under kursen.

  Att känna sina projektmedarbetare och deras kompetens och behov är nödvändigt för att kunna leda dem effektivt utifrån deras situation och uppnå resultat.

   

  Kursen utgår från projektformatet men kräver inga förkunskaper och passar alla branscher och typer av organisationer.

  Har du funderingar kring kurs?