Kurs:

Leda utan att vara chef

Datum:
29/08/2023
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:30
Lokalisering:
Senast registrering:
Pris:
14.500 SEK ex moms

Fråga efter mer information

    Andra datum:

    Kursinnehåll: Ledarens uppgifter, ansvar och befogenheter Ledarskapets olika delar Självkännedom Att leda andra Kommunikation Svåra samtal Coaching, tekniker och när passar det Konflikter och hur de kan hanteras Delegering Visioner, Mål och målsättningar Värderingar Situationsanpassat ledarskap Effektiv mötesteknik Feedback och självutveckling Motivation och vad motiverar oss?     Kursöversikt Denna tvådagarskurs riktar sig till dig som ska leda andra medarbetare men utan att ha det formella chefsmandatet, såsom projektledare, teamledare eller gruppledare. Att kunna leda andra kräver att du förstår vad som driver och motiverar andra och hur en grupp kan sättas samman och utvecklas över tid. Vidare är kommunikationen en viktig komponent för att nå fram med ditt budskap och övertyga och förklara för andra så att de förstår. Att vara en trygg och fungerande ledare bottnar i att du förstår dig själv och känner till dina egenskaper och styrkor och svagheter. Feedback och självkännedom och en vilja att utvecklas är viktiga delar för alla ledare och vi jobbar med dessa områden under kursen. Att känna sina medarbetare och deras kompetens och behov är nödvändigt för att kunna leda dem effektivt utifrån deras situation och uppnå resultat. Kursen kräver inga förkunskaper och passar alla branscher och typer av organisationer.

    Har du funderingar kring kurs?