Kurs:

Introduktion till Agila metoder

Datum:
23/02/2022
Starttid:
09:00
Sluttid:
16:30
Plats:
Pris:
13500

Fråga efter mer information

  Andra datum:

  Kursinnehåll:

  • Vad är kännetecknande för agila metoder?
  • Varför behöver arbetssätten förändras?
  • Historien bakom uppkomsten
  • Principerna kring Lean och Agile
  • Värderingar
  • Det agila manifestet
  • Skillnader mellan traditionell utveckling och agil
  • När passar respektive passar inte agila arbetssätt
  • Time boxing vs resultat
  • Rollerna i en agil organisation
  • Scrum och Kanban- likheter och skillnader. Hur kan de kombineras
  • Det agila arbetssättet och dess olika delar
  • Mindset och vikten av samarbete
  • Att införa agila metoder – tips, goda råd samt fallgropar
  • Flöde- varför är det viktigt och hur skapas det?
  • Tidsplanering
  • Estimering av kommande uppgifter
  • User stories och kravhantering
  • Att sätta mål
  • Att skala agila metoder- t.ex SAFe

   

  Kursöversikt

  Agil betyder lättrörlig och de agila metoderna är de bäst lämpade för att hantera en snabb förändringstakt i marknad och omvärld. Det betyder att sättet vi driver utveckling och förändringsarbete påverkas och därmed alla anställda blir berörda.

  Kursen ger dig insikter kring varför fokus på snabba genomloppstider, högt kundfokus och stora möjligheter till förändringar är så viktiga och hur du kan göra för att nå dit samtidigt som engagemanget hos medarbetarna ökar.

  Under kursens gång diskuterar vi när det är lämpligt att jobba agilt och vilka fördelar det ger. Andra viktiga och grundläggande områden som behandlas är vad de olika agila metoderna faktiskt står för, var och hur de används och vad de har gemensamt. Kursen innehåller också en verktygslåda bestående av en mängd principer och tekniker som du kan använda för att kontinuerligt utveckla det agila arbetet i ett team. Vi går igenom några av de vanligaste agila metoderna som Scrum och Kanban, så att du får en förståelse för dess grundläggande begrepp, termer och rutiner.

  Kursen ger en bred översikt och passar många olika roller och alla som är intresserade av vd en agil transformation innebär. Innehållet lämpar sig för såväl produkt- som tjänsteföretag samt för både privat och offentlig sektor.

  Har du funderingar kring kurs?