Magnus Österholm

Magnus imageSenior konsult och utbildare inom SAFe, Projektledning och Ledarskap