Riskanalys i projekt- varför ska du göra det och hur gör du

Normalt innebär projektarbete många oförutsedda händelser och variabler som kan påverka huruvida resultatet blir lyckat eller ej. Därför är riskanalys ett viktigt steg i projektledningsprocessen. Det hjälper till att identifiera potentiella risker och utvärdera deras inverkan, så att projektledaren kan …