Blogg

Läs våra senaste blogginlägg där vi delar med oss av erfarenheter, insikter och kunskap

Inom projektledning är en projektbeställning ett grundläggande dokument som ger riktning och syfte till ett projekt. Den fungerar som projektets …

I en agil organisation spelar produktägaren en central roll i produktutvecklingsprocessen. Rollen är en nyckelkomponent i agila metoder som Scrum, …

Effektiv Resursallokering i Projekt: Metoder och Utmaningar Effektiv resursallokering är en kritisk framgångsfaktor i projekt. Att fördela resurserna på rätt …

I dagens snabbt föränderliga affärsmiljö är förmågan att hantera risker en av de viktigaste faktorerna för att uppnå framgång inom …

Agil metodik är en populär projektledningsmetod som har blivit allmänt antagen inom mjukvaruutveckling, IT och många andra branscher. Agil planeringspoker …

Det agila ramverket för storskaliga transformationer, SAFe, har precis uppgraderats till en ny version. Den nya versionen innehåller en hel …

Att sätta mål är ett av de mest kritiska stegen i ett projekt, och det är viktigt att göra ordentligt …

Projekt misslyckas ibland med att uppfylla sina mål på grund av olika skäl, men fem av de vanligaste är: 2. …

Normalt innebär projektarbete många oförutsedda händelser och variabler som kan påverka huruvida resultatet blir lyckat eller ej. Därför är riskanalys …

När slutet är nära är det lätt att ge upp trots att allt inte är färdigt. Ha en klar plan redan från början för hur projektets ska lämnas över till mottagande organisation för att slippa sitta med restpunkterna själv.

Du har säkert fått höra från beställare och andra intressenter att det är bara att köra igång, vi vet tillräckligt mycket för att starta. Gå inte på det! Hoppar vi över planeringen så brukar det alltid leda till förseningar i det långa loppet.

Sopa inte problem under mattan. Och överraskningar gör sig bättre på julaftonen än på styrgruppsmötet....

Tips 2: Ta hjälp

Det är lätt att tro att man ska kunna allt sjäälv som projektledare. Gå inte i den fällan! Våga sträcka ut handen och be om hjälp.

Tips 1: Tydlighet

Tydlighet behövs ur flera aspekter. Inte minst mot beställaren!

Varför misslyckas så många projekt? Med dessa 5 tips ökar du chanserna att lyckas radikalt!

Agilt synsätt

Verksamheter kan nu förändra inriktning och erbjudanden mycket snabbare vilket gjort att konkurrensen och osäkerheten aldrig varit större än den är idag. Och så kommer det att fortsätta. Klarar vi inte av att förändra och anpassa oss så tar någon annan våra kunder, konkurrerar ut oss och gör oss överflödiga.