Agilt synsätt

Verksamheter kan nu förändra inriktning och erbjudanden mycket snabbare vilket gjort att konkurrensen och osäkerheten aldrig varit större än den är idag. Och så kommer det att fortsätta. Klarar vi inte av att förändra och anpassa oss så tar någon annan våra kunder, konkurrerar ut oss och gör oss överflödiga.

Agilt-vad är det? Anpassning, lättrörlig, flexibel.

Verksamheter kan nu förändra inriktning och erbjudanden mycket snabbare vilket gjort att konkurrensen och osäkerheten aldrig varit större än den är idag. Och så kommer det att fortsätta. Klarar vi inte av att förändra och anpassa oss så tar någon annan våra kunder, konkurrerar ut oss och gör oss överflödiga.

Även om ni inte alls jobbar i teknik eller mjukvaruindustrin så påverkas ni av digitaliseringen och den ökade förändringstakten.

Hur kan vi återfå känslan av helhet, hur kan vi ge mandat att agera och hur kan vi stimulera samarbete utan att tappa den nödvändiga stabiliteten som den stora organisationen kan erbjuda?

Men att driva arbetet som projekt då? Ja, projektformen har visat sig vara väldigt uppskattad, populär och effektiv i många fall.

Problemet uppstår när förutsättningar förändras, kunderna kommer med nya krav och vi inte riktigt kunde förutse allt i början av projektet.  Och resultatet blir att projekten blir försenade, drar över budget, levererar utan att all testning är gjord, eller så levererar projektet något som kunderna inte längre vill ha. Vi behöver ett annat sätt att arbeta för att kunna hantera dessa ändrade förutsättningar.

Hur ska vi se på vår verksamhet, varför är vi här, vad är viktigt för oss?

 • Vi prioriterar ett flöde utifrån värdeströmmar istället för att belägga resurser så effektivt som möjligt.
 • Allt är inte likadant från gång till gång vi gör det. Vi behöver kunna anpassa oss efter nya situationer.
 • Vad är det kunden faktiskt vill när de har med oss att göra?
 • Nätverk genom Teamarbete är ett effektivt sätt att organisera sig.
 • Decentralisera beslutsfattande och mandat så långt ut som möjligt i organisationen
 • Planer som sträcker sig över lång tid blir oftast inaktuella. Börja göra mindre experiment och ha en struktur för att tillåta att prova sig fram.
 • Att vara öppen med informationen till alla som behöver den skapar en känsla av samhörighet och beslut kan tas snabbare på gemensamma fakta.

Det är alltså en anpassning av vår syn på vår verksamhet och vårt arbetssätt som behövs för att leverera så mycket kundvärde så tidigt och frekvent som möjligt.

Ingen organisation blir någonsin färdig! Det är ett kontinuerligt förbättringsarbete som krävs för att klara att leva med förändringar. Några av fördelarna med ett agilt synsätt:

 • Ökad förmåga till anpassning till förändringar och nya krav
 • Mer innovation och nytänkande
 • Större fokus på kunden och varför vi faktiskt finns till
 • Allt sammantaget vittnar de som börjat jobba agilt om ett högre Engagemang hos medarbetarna

Så det finns en hel del att vinna på att bli lite mer agila!