Agil riskhantering vs traditionell

I dagens snabbt föränderliga affärsmiljö är förmågan att hantera risker en av de viktigaste faktorerna för att uppnå framgång inom projektledning och produktutveckling. I denna bloggpost kommer vi att utforska hur riskhantering kan hanteras i en agil utvecklingsmiljö och jämföra detta med hur riskanalyser genomförs i ett traditionellt projekt.

Riskhantering i Agila utvecklingsmiljöer:

I en agil utvecklingsmiljö är riskhantering en kontinuerlig och integrerad process som pågår under hela projektets livscykel. Några  av de centrala aspekter av riskhantering i en agil miljö:

 1. Iterativ och inkrementell utveckling: Agile använder sig av korta utvecklingscykler kända som sprintar eller iterationer. Under varje iteration skapar teamet en fungerande del av produkten. Detta möjliggör tidig upptäckt och hantering av risker då eventuella problem kan identifieras och åtgärdas snabbt.
 2. Kundfokus: Agila metoder betonar kundens feedback och samarbete. Genom att involvera kunden tidigt och ofta kan man minska risken för att bygga något som inte motsvarar kundens behov.
 3. Prioritering av risker: De Agila teamen kan använda tekniker som riskmatriser eller riskvärden (sannolikhet x konsekvens) för att identifiera och prioritera projektets risker. De fokuserar på de högsta prioriterade riskerna och utvecklar strategier för att hantera dem.
 4. Testning och validering: Agila team integrerar testning och validering som en del av varje iteration. Detta hjälper till att minska risken för kvalitetsproblem och säkerställa att produkten uppfyller de önskade kraven.

Riskanalyser i Traditionella Projekt:

I traditionella projektledningsmetoder är riskanalys vanligtvis en separat fas som utförs i början av projektet. Här är några huvudpunkter om riskanalyser i traditionella projekt:

 1. Förberedande fas: Riskanalysen utförs vanligtvis i den förberedande fasen av projektet. Detta innebär att risker identifieras och analyseras innan själva projektarbetet påbörjas.
 2. Risklista: I traditionella projekt används en riskrlista för att dokumentera och övervaka projektets risker. Denna lista innehåller information om varje risk, dess påverkan och sannolikhet, samt de åtgärder som krävs för att hantera dem.
 3. Förebyggande åtgärder: I traditionella projektstrukturer är förebyggande åtgärder ofta fokuserade på att minimera risken eller dess påverkan innan projektet påbörjas.
 4. Reaktiva åtgärder: Att identifiera vad som ska göras om risken realiseras, dvs vad ska åtgärden bli.
 5. Styrande process: Riskhanteringen är en styrande process i traditionell projektledning och innebär att man aktivt följer upp och hanterar riskerna under hela projektets livscykel.

Jämförelse:

Det finns flera viktiga skillnader mellan riskhantering i agila utvecklingsmiljöer och traditionella projekt:

 • Kontinuitet: I agila miljöer är riskhantering en kontinuerlig process som pågår under hela projektets livscykel, medan riskanalys i traditionella projekt är en fas som utförs i början av projektet. Men det kan vara en återkommande översyn och aktivitet även i traditionella projekt.
 • Flexibilitet: Agila team är mer flexibla och anpassningsbara när det gäller att hantera nya risker och ändringar. Traditionella projekt har en mer fast struktur.
 • Kundfokus: Agile-approachen innebär en närmare relation med kunden och en mer direkt feedback, vilket hjälper till att hantera risker relaterade till krav och kundbehov.
 • Tidig upptäckt och åtgärd: Agile-team kan snabbt upptäcka och åtgärda risker under korta iterationer. I traditionella projekt kan risker missas eller identifieras för sent.

Sammanfattningsvis, båda metoderna har sina egna fördelar och utmaningar när det gäller riskhantering. Valet mellan att använda en agil eller traditionell metod beror på projektets natur och kraven från affärsverksamheten. Oavsett vilken metod som används är en effektiv riskhantering avgörande för att uppnå projektets mål och undvika potentiella hinder på vägen.