5 tips för lyckad projektledning

Varför misslyckas så många projekt? Med dessa 5 tips ökar du chanserna att lyckas radikalt!

5 tips för att lyckas med projekt som arbetsform

Att arbeta i projekt har blivit allt vanligare och det finns knappt någon organisation som inte driver projekt. Men det kan skilja mycket i fråga om vad man avser med ett projekt, både i struktur och omfattning. Återkommande är dock att många projekt som startas inte lever upp till förväntningarna. Studier visar att mindre än en tredjedel av projekten som påbörjas resulterar i en nöjd beställare eller kund (ref BASEX). Varför är det så och ännu viktigare, vad kan vi göra åt det? I detta blogginlägg vill jag belysa 5 förutsättningar för att lyckas med projekt.

När jag är ute och träffar personer med erfarenhet av att arbeta med och i projekt har jag märkt att för många är det inte tydligt definierat vad som är ett projekt och hur man bör organisera arbetet och vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att det ska ha bästa möjligheterna att lyckas med sitt uppdrag. Man vet att man vill arbeta i projektform men den grundläggande kunskapen om vilka verktyg och metoder som faktiskt leder till önskade resultat saknas, så det vanligaste är att man uppfinner något längs vägen eller gör som man alltid gjort och hoppas på det bästa.

Att driva projekt på detta ad-hoc mässiga sättet är frustrerande både för medarbetarna och en källa till besvikelse för de som beställt projektet. 

Startas projektet med en bild om vad som ska uppnås och när det ska finnas på plats brukar det alltid innebära att olika personer tolkar och får helt olika bilder av vilket resultat som kan förväntas när projektet avslutas. Detta är ett av de vanligaste misstagen, man har inte tydligt definierat varken vilket det övergripande målet är, eller vilken kravbild som gäller. Om kraven är otydliga eller okända när man startar upp och därefter inte heller förtydligas under projektets gång så har man bäddat för besvikelser.

Min erfarenhet och best practice visar att nedanstående områden är några av de viktigaste att beakta för att ge projektet en realistisk chans att klara sina åtaganden och faktiskt leverera det resultat som önskats av den som initierade projektet från första början.

Vi ska nu i kommande blogginlägg titta på fem viktiga aspekter för att lyckas som projektledare.